đôI NÉT VỀ CTY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ

Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) là đơn vị đầu tiên của thành phố Cần Thơ kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cho thuê lại đất đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng

- Cung cấp các dịch vụ trong Khu công nghiệp

 

 
Công ty Thuê lại đất

Hình Ảnh

QUY CHẾ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN TRÀ NÓC
Hội đồng quản trị
Ban Tổng Giám đốc
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Các doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý nước thải tính đến ngày 30-06-2022
GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NĂM 2023
Báo cáo tình hình triển khai dự án của các doanh nghiệp tại KCN Trà Nóc 1,2
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG NHÀ MÁY XLNT KCN TRÀ NÓC
GIẤY PHÉP XẢ THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG NĂM 2022
THÔNG TIN VỀ KHU CÔNG NGHIỆP

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 

Điạ chỉ: Số 72 đường Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ           

Điện thoại: 02923 733 609 - 02923 831 752  Fax: 02923 830 374

Email: cipcocantho@gmail.com

Website: www.xaydunghatangkcncantho.com

 



Tổng lượt truy cập: 81735
Đang truy cập: 1