đôI NÉT VỀ CTY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ

Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) là đơn vị đầu tiên của thành phố Cần Thơ kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cho thuê lại đất đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng

- Cung cấp các dịch vụ trong Khu công nghiệp

 

 
Công ty Thuê lại đất

Hình Ảnh

Báo cáo tình hình triển khai dự án của các doanh nghiệp tại KCN Trà Nóc 1,2
Giá đất 06 tháng đầunăm 2020
Các doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý nước thải tính đến ngày 31-7-2019
Buổi ký biên bản thỏa thuận thuê lại đất giữa Công ty Hạ tầng và Công ty Takesho Food (Nhật Bản)
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019
Thông báo chi trả cổ tức đợt 02 năm 2018
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ
Sơ đồ Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2
Sơ đồ Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1
Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Điều lệ Công ty Cổ phần
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 

Điạ chỉ: Số 72 đường Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ           

Điện thoại: 02923 733 609 - 02923 831 752  Fax: 02923 830 374

Email: cipcocantho@gmail.com

Website: www.xaydunghatangkcncantho.com

 Tổng lượt truy cập: 50178
Đang truy cập: 3