đôI NÉT VỀ CTY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KCN CẦN THƠ

Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) là đơn vị đầu tiên của thành phố Cần Thơ kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cho thuê lại đất đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Ngành nghề kinh doanh:

- Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng

- Cung cấp các dịch vụ trong Khu công nghiệp

 

 
Công ty Thuê lại đất

Hình Ảnh

Giá đất 06 tháng cuối năm 2019
Thông báo chi trả cổ tức đợt 02 năm 2018
Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ
Sơ đồ Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2
Sơ đồ Khu Công Nghiệp Trà Nóc 1
Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Điều lệ Công ty Cổ phần
Đại Hội cổ đông thường niên năm 2019
Biên bản kiểm phiếu thay cho Đại Hội cổ đông bất thường
THAY ĐỔI TRỤ SỞ LÀM VIỆC
Thông báo di dời trụ sở Công ty
Lễ khởi công hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 2 nâng tổng công suất lên 12.000 m3 trên ngày đêm

CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 

Điạ chỉ: Số 72 đường Mậu Thân, P. An Nghiệp, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ           

Điện thoại: 02923 733 609 - 02923 831 752  Fax: 02923 830 374

Email: cipcocantho@gmail.com

Website: www.xaydunghatangkcncantho.com

 Tổng lượt truy cập: 40425
Đang truy cập: 3